Login Form

Wie is online

We hebben 26 gasten en geen leden online

Reglement WTC Den Blok

Reglement wielertoeristenclub “DEN BLOK” 2017

1. Lidmaatschap en clubuitrusting

Art.1. WTC Den Blok is een wielertoeristenclub voor fietsliefhebbers met racefiets, mountainbike, crossfiets enz.

Art.2. WTC Den Blok draagt het familiale karakter van de club zeer hoog in zijn vaandel, dus iedereen
          ongeacht geslacht, leeflijd, huidskleur of religie en met eender welke sportieve ambitie is welkom.

Art.3. Vooraleer een potentieel lid zich wenst aan te sluiten bij “Den Blok” kan hij/zij aan 3 ritten vrijblijvend deel te              nemen om zeker te zijn zijn dat hij/zij zich kan vinden in de mentaliteit die heerst bij de club en het sportieve             en extra-sportieve karakter van de club‚ Nadien kan hij/zij beslissen om lid te worden van “Den Blok” mits 
          betaling van het lidgeld (Art. 4-6) en bijdrage voor clubuitrusting (Art. 7)

Art.4. Het lidgeld wordt betaald perjaar dmv overschrijving met vermelding “lidmaatschap <naam> <voomaam>” op
         de clubrekening: IBAN : BE4I 3930 0426 9810 - BIC : BBRU BE BB

Art.5. Het lidgeld wordt bewust laag gehouden, maar daartegen over staat dat wij van de leden hun hulp vragen bij
          activiteiten georganiseerd door de club die de clubkas spijzen. Deze clubkas wordt gebruikt voor de
          dagelijkse werking van de club, de organisatie van verschillende activiteiten, de aankoop van een clubtenue
          en de aankoop en onderhoud van de volgwagen.

Art.6. Lidgeld:

      a. Individuele leden betalen € 100‚- perjaar inclusief clubverzekering aangeboden door VWB.
          Inbegrepen in het lidgeld zitten 20 kaarten voor het eetfestijn, Het lid wordt aangemoedigd om deze kaarten
          te verkopen, hierdoor kan hij/zij € 60,- recupereren en bedraagt het effectieve lidgeld slechts € 40,-
      b. Samenwonende leden (gedomicilieerd op hetzelfde adres) betalen € 110,- per adres
      c. Wie geen verzekering wenst bij de VWB betaald €70; perjaar (+20 kaarten eetfestijn)
      d. Nieuwe leden betalen het lidgeld (zoals hierboven beschreven) + aanschaf van de clubuitrusting (Art. 7) +
          een éénmalige extra bijdrage voor de eerste aansluiting
         De éénmalige extra bijdrage op de clubnitrusting bedraagt:
        a) €50,- voor volwassenen (>18 jaar op moment van aansluiting)
        b) €20‚— voor minderjarigen.
        c) Deze éénmalige extra bijdrage wordt gevraagd om te verhinderen dat leden zich lid maken voor slechts
           één jaar maar wel over een volledige uitrusting beschikken.

Art.7. Clubuitrusting

      a. De basis clubuitrusting bestaat uit volgende stuks:
          a) Trui met korte mouwen
          b) Korte broek
          c) Trui met lange mouwen
          d) Lange of3/4-broek naar gelang gewenst en beschikbaarheid
          e) Windtex

      b. Het dragen van de meest recente clubuitrusting is verplicht op zondagsritten, bij herhaaldelijk verzuim
          worden geen punten of kilometers toegevoegd aan het klassement. Inbreuken mbt de clubuitrusting zullen
          gemeld en geargumenteerd worden door het. bestuur aan het desbetreffende lid.

      c. Daarnaast kan elke lid nog bijkomende stuks bestellen volgens de tarieven die beschikbaar zijn bij de
          voorzitter.

      d. Indien budgettair mogelijk wordt elke 3 jaar een nieuwe clubuitrusting aangeboden aan de leden volgens de
          bovenstaande tarieven. Deze tarieven kunnen indien noodzakelijk aangepast worden door het bestuur van
         WTC Den Blok (Hoofdstuk 6) volgens de offerte van de leverancier.


 2. Verzekering en aansprakelijkheid


Art.8. Zoals aangegeven in Art. 6a kan het lid zich aansluiten bij een groepsverzekering voor lichamelijke schade
          aangeboden door de Vlaamse Wielrijdersbond (verkort VWB). Gegevens van de   verzekeringsmaatschappij
          en polisvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de VWB: www.vwb.be

Art.9. In geval van een ongeval met de fiets, tijdens georganiseerde of individuele ritten dient het slachtoffer
          (of vriend offamilielid) zo snel mogelijk (binnen de 72h) dit te melden aan de secretaris of voorzitter (of een
          ander bestuurslid bij afiwezigheid van beiden) zodat deze een aangitìe kan doen bij de
          verzekeringsmaatschappij. Indien door omstandigheden de documenten niet binnen de gestelde termijn in
          ontvangst kunnen genomen worden (vb; ongeval in het buitenland ) , dient één der bestuursleden toch
          binnen de 72 uren na het ongeval, met fax, email of per telefoon te worden verwittigd, door familie of
          vrienden , zodat hij binnen de 7 dagen (opgelegde termijn ) een dossier nummer kan aanvragen voor het
          desbetreffende ongeval bij de verzekering.

Art.10. Bij het niet naleven van artikel 9. zal de club zich van het gebeuren distantiëren en kan haar verzekering bij
           de VWB niet meer gelden.

Art.11. Het dragen van een fietshelm (CE goedgekeurd) is verplicht op elke rit georganiseerd door de club. In geval
          van ongeval waarbij de fietser geen fietshelm draagt, zal het bestuur zich distantiëren van het ongeval.

Art.12. Het bestuur van WTC Den Blok kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade (eigen of aan
          derden) ten gevolge van een ongeval in het kader van een fietsactiviteit.

 3. Activiteiten en kalender

Art.13. Elk lid is verplicht zich tijdens georganiseerde ritten of individuele activiteiten verplicht het
           verkeersreglement na te leven en zijn fiets dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Art.14. Het wielerseizoen met georganiseerde wieleruitstappen loopt vanaf het 2de weekend van maart tem het
           2de weekend van oktober.

Art.15. Buiten het seizoen, zijn leden vrij om individueel of in groep om wieleruitstappen te ondernemen.

Art.16. Deelname aan de uitstappen is toegelaten vanaf 14 jaar, ofwel onder begeleiding van een meerderjarige.

Art.17. Elke georganiseerde rit gaat van start aan het clublokaal “The Chaplin” met adres Koolstraat 121‚ 9300
           Aalst. Indien de rit niet start op de gebruikelijke locatie zal dit vermeld staan op de kalender (Art. 18)

Art.18. Een kalender zal opgemaakt worden voor de aanvang van het seizoen, en verschijnen in het clubblad, de
           website www.wtcdenblok.be en/of forum http://wtcdenblokbigforumpro.com/forum.htm

Art.19. Naast de website en het forum beschik de club ook nog over een facebookpagina
           https://ww.facebook.comlwtcdenblok, waar door de beheerders foto’s of activiteiten gepost kunnen worden.

Art.20. Activiteiten en groepen:
      a. Bij WTC Den Blok zijn er 3 soorten fietsgroepen, nl “traditionele” (aka B’s), “alternatieve” (aka A’s of AJ’s) en
          “mountainbike” (aka “Bikers”), iedereen kan deelnemen aan elke van deze ritten.
      b. Bij de traditionele groep hebben wegverkenner (hij die de rit op zich neemt) en de wegkapiteìn (die bepaalt
          het tempo)samen de leiding over de groep, en moeten deze samenhouden ‚De snelheid wordt aangepast
          aan de minst sterke deelnemer.
      c. Bij de alternatieve groep wordt er gestreefd naar gemiddeld 27 km/h, al naargelang het parcours.
      d. Bij Bianchi ritten gelden de regels van de alternatieve groep maar kan er voor verschillende afstanden
          worden gekozen.
      e. De activiteiten die de mogelijkheid bieden tot het verdienen van punten staan vermeld in Art. 23f.
      f. Het bestuur en/of baankapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen‚
         indien deze voortvloeien uit persoonlijk initiatief van een clublid of door zijn onverantwoord rijgedrag.

Art.21. Defecten en herstellingen:
      a. Wanneer een lid geconfronteerd wordt met pech, defect of een val stopt iedereen van de groep om zich te
          vergewissen van de ernst van de situatie en te helpen indien nodig.
      b. Er wordt gevraagd dat elke lid zijn eigen reserve materiaal mee heeft op elke rit voor basis herstellingen
          (= platte band), dwz binnenband, fietspomp of “bommetje” en bandenlichters.
      c. Indien bij een activiteit een volgwagen aanwezig is, kan bij platte of leeglopende band (tube) eerst een
          reservewiel genomen worden en wordt de verdere herstelling uitgevoerd op de halte of in het lokaal.  
          Gebruikt clubmateriaal moet - tijdens de lopende week terug - gebracht worden. Er kan ook beroep worden
          gedaan op reserve materiaal die in de volgwagen voorhanden is mits betaling.
      d. Bij grotere georganiseerde ritten (vb Bianchi Trofee) is er een pechdienst van de organisatie, die telefonisch
          kan bereikt worden bij onherstelbare schade of ongeval.

Art.22. Weersomstandigheden en annulering van rit:
      a. Ingeval van regen, zware wind, mist (zie politiereglement) of gladheid op het vertrekuur, wordt er een 1 /2
          uur gewacht, in afwachting van beter weer, daarna beslissen de aanwezige bestuursleden over het al of niet
          vertrekken.
      b. In geval het regent en bij mist , wordt de kortste veilige weg terug naar het lokaal genomen . De werkelijk
          gereden km’s worden opgetekend (afgerond naar boven tot of 5). Minder dan 20 km wordt niet genoteerd,
          de rit telt dan alleen voor het puntenklassement.
      c. Bij de alternatieve ritten zal (meestal) met de weersomstandigheden geen rekening worden gehouden‚ de rit
          telt enkel voor het punten/km - klassement.
      d. Bij Bianchi ritten geldt de regel van de alternatieve ritten.


  4. Klassement en kampioenen

Art.23. Klassement
      a. Bij elke rit of activiteit georganiseerd door de club kan een lid punten en/of kilometers verdienen die
          meetellen voor het klassement. Eén van de aanwezige bestuursleden zal bij aanvang de aanwezige leden
          noteren en op het einde van de activiteit de punten toekennen.
      b. Wanneer een lid een rit op de kalender rijdt waarbij geen bestuurslid aanwezig is, dient hij/zij dit te 
          vermelden aan het bestuur of op het forum, indien hij/zij dit niet doet maakt hij/zij geen recht op de
          desbetreffende punten/km’s.
      c. Dit klassement is ook de basis voor de terugbetaling van de clubuitrusting.
      d. In geval van betwisting van punten/km dient er contact worden opgenomen met de voorzitter, die het
          klassement beheert.
      e. Het puntensysteem zal op het einde van het seizoen de verschillende kampioen aanduiden. De toekenning
          der punten begint met de algemene vergadering en eindigt met de laatste zomertocht der wielertoeristen.
          Punten bekomt men als men minstens de helft van de tocht heefi meegereden met de groep . Op zondag
          zullen alleen de werkelijk gereden km’s opgetekend worden, enkel bij onherstelbare pech zullen de volledige
          km’s genoteerd worden. Om alle misverstanden te vermijden zullen alleen zij die met één der groepen
          meerijden in aanmerking komen voor het klassement.
      f. Puntensysteem:
         a) Aanwezigheid “Algemene vergadering” : 2 ptn
         b) Gewone ritten en dagtochten : 1 pt + effectief gereden km (of 60km voor dagtocht)
         c) Ritten “Bianchi Trofee”: 2 ptn + effectief gereden km
         d) Activiteit “Superstars op wielen”: 2 ptn voor uitpijlen, helpen of rijden
         e) Activiteit “Bianchi Trofee”:
            I.  Uitpijlen, verkennen en helpen op zaterdag: 2 ptn
            II. Ganse dag helpen op zondag: 4 ptn
            III.Halve dag helpen op zondag: 1 ptn
         f) Activiteit “Sint Maarten Nightride”: 2 ptn voor uitpijlen, afpijlen of helpen.
         g) Activiteit “Eetfestijn”: zoals bij Bianchi
            Opmerking:
            Kaarten van het eetfestijn worden verdeeld tegen eind juni (eigen Bianchi)
            Kaarten zijn aftrekbaar aan de kassa (max 2 per persoon) tijdens het eetfestijn, er is de mogelijkheid om
            extra kaarten aan te kopen aan de geldende prijs.
         h) Helpen “slotrit Bianchi Trofee”: 4 ptn op zaterdag; 4 ptn op zondag; afpijlen maandag 4 ptn.
         i)Chauffeur volgwagen : idem aan “gewone ritten en dagtochten".

Art.24. Kampioenen:
      a. Algemeen kampioen en dameskampioen wordt men met de meeste punten en moet men minstens de helft
          van de maximale punten behalen.
      b. Km - kampioen is hij / zij die de meeste kilometers bijeen fietst op de zondagtochten bij de traditionele
          kalender‚ hij /zij moet minstens de helft der gereden ritten meegereden hebben.
      c. Punten kampioen is hij / zij die de meeste punten behaald op de zondagtochten van de alternatieve
          kalender, hij/zij moet minstens de helft van de te behalen punten hebben.
      d. Wie de leefiijd van 19 jaar niet bereikt heefi op het einde van seizoen kanjeUgdkampioen worden als hij/zij
          minstens de helfi van de maximale punten heeft behaald.


  5. Gebruik volgwagen

      a. De volgwagen kan door clubleden ook gehuurd worden bij betaling van 25 cent per km voor benzinekosten
          en slijtage.
      b. De reparatie van eventuele zelf veroorzaakte schade aan de volgwagen zal ook door het clublid zelf betaald
          worden.
      c. De kilometerstand en het tijdstip zal genoteerd worden bij vertrek en aankomst.
      d. In geval van geverbaliseerde verkeersovertredingen, zal de huurder opdraaien voor de boetes.

  6. Bestuur

      a‚ Op een bestuursvergadering worden alle bestuursleden geacht aanwezig te zijn . Drie afwezigheden per jaar
          zonder te verwittigen , worden aanzien als ontslagnemend bestuurslid en zijn slechts herkiesbaar na 1 jaar
          onderbreking.
      b. Alle functies binnen het bestuur zijn driejaarlijks herkiesbaar. Eventuele nieuwe bestuursleden kunnen op de
          algemene vergadering hun kandidatuur stellen. Ze moeten minimum 1 jaar actief lid zijn en 35 punten
          hebben behaald in het regelmatigheidsklassement.
      c. Het bestuur van de wielertoeristenclub bestaat uit maximum 13 leden en ziet er als volgt uit:
         a) Voorzitter : Dirk Anné
         b) Ondervoorzitter : Mario Van Haesendonck
         c) Schatbewaarder : Chris Anné
         d) Secretaris : VWB: Stefaan Hoste Andere: Fabienne Amant
         e) Afgevaardigde in de sportraad : Gert Cleemput
          f) Verantwoordelijke MTB organisaties : Gert Cleemput
         g) Verantwoordelijke “Bianchi” organisatie : Mario Van Hasendonck, Jan Mortier
         h) Bestuursleden zonder specifieke functie:
            I.    Etienne De Boeck,
            II.   Marijke Van der Elst,
            III.  Fabienne Amant,
            IV. Stefan Hoste,